Yearly Newsletter

Sl.No Academic Year Title of the Magazine / Newsletters Staff Editor Student In-charges
e- Newsletter 
(Click the below image to view)
1 2021-2022 EEE e-Connect
Mrs.S.V.Kayalvizhi,
AP/EEE, SXCCE
K T Branesh
R Rich Brindha
M. B. Mabish
2 2020-2021 EEE e-Connect
Mrs.S.V.Kayalvizhi,
AP/EEE, SXCCE
Mohamed Abdullah 
Neenu Wilson
Ajin Raj
3 2019-2020 EEE e-Connect
Mrs.S.V.Kayalvizhi,
AP/EEE, SXCCE
Mohamed Abdullah 
Neenu Wilson
Ajin Raj
4 2018-2019 EEE e-Connect
Mrs.S.V.Kayalvizhi,
AP/EEE, SXCCE
P. Bavithra (IV EEE)
Neenu Wilson (III EEE)
D. Ajin Raj (II EEE)
5 2017-2018 EEE e-Connect
Mrs.S.V.Kayalvizhi,
AP/EEE, SXCCE
S. Stephen Merit Morries (IV EEE)
V. A. Sooraj (III EEE)
A. Anu (II EEE)
6 2016-2017 EEE e-Innovate
Mrs.S.V.Kayalvizhi,
AP/EEE, SXCCE
S. Malisha Josephine (IV EEE)
S. Stephen Merit Morries (III EEE)
V. A. Sooraj (II EEE)
7 2015-2016 EEE e-Unite
Mrs.S.V.Kayalvizhi,
AP/EEE, SXCCE
J. Anu Monika (IV EEE)
S. Malisha Josephine (III EEE)
S.Stephen Merit Morries (II EEE)

e- Magazines

Sl.No Academic Year Title of the Magazine Editor Student Editors
e-magazine
(Click the below image to view)
1 2021-2022 FALCONX '22
Branesh K T, Final EEE
Co-Editor:
Mabish M B, Third EEE
Branesh K T (IV EEE)
Mabish M B (III EEE)
Anu Alan (III EEE)
Rojar Donald (II EEE)
1 2017-2018 HAWKING 2018
C. Anish Christu Julin, Final EEE
Co-Editor:
J. Anto Rayson,
Final EEE
Vibin Bharath M B (IV EEE)
Aro Selva Stino A (IV EEE)
Bejin Shajael M (III EEE)
Christlin Dafini D (III EEE)
Micheal Rabi C (III EEE)
Shalmiya Y R (III EEE)
2 2016-2017 ELECSPIRE 2017
S. Malisha Josephine, Final EEE
G.S. Vignesh(IV EEE)
Gokul Vijayan(IV EEE)
M. Suji(IV EEE)
3 2015-2016 SEE E-PACT 2016
R L Geoffer Jaish,
Final EEE
Nirmal N K (IV EEE)
Joeson J (IV EEE)
Sujith T (IV EEE)
Anmelo Seba (IV EEE)
Vignesh G S (III EEE)
Paul Jasper (III EEE)