ANNA University Rank Holders

 

UG – Civil Engineering                                                          Year 2009-2013

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Jinisha.R 1
2 Divya.RS 5
3 Brinila Bright.BN 13
4 Lavanya.RM 15
5 Meenakshi. G 16
6 Ninu Praseetha. NS 21
7 Shibani.C 23
8 Divyah.N 27
9 Packia Santhini.JS 33
10 Rajeshwari.S 33
11 Radika.S 36
12 Deepthi.JJ 36
13 Asmi Monisha.I 36
14 Suni.D 39
15 Leo Daltany.L 40
16 Jeyanthi. R 47

PG – Construction Engineering and Management          Year 2011-2013                                                       

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Neethu Jayaprasad 1
2 Ahilanda Rajeshwari.M 3
3 Aswini.PS 5

UG – Civil Engineering                                                                                                                             Year 2010-2014

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Saranya.KR                2
2 Annie Jenifer.M 6
3 Nivetha.P 13
4 Adlin.T 25
5 Deepika.T 40

 

PG – Construction Engineering and Management            Year 2012-2014                                                       

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Megha Prasad 6
2 Anju.MS 8

 

UG – Civil Engineering                                                                                                                          Year 2011-2015

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Anjelin Sharli.J 21
2 Sinduja.M 22

 

PG – Construction Engineering and Management             Year 2013-2015                                                       

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Anju Elizabeth Varghese 11

 

PG –Structural Engineering                                                                                                                     Year 2013-2015

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Deepika.B 22
2 Benila.SM 36
3 Smiline Shiny.D 40
4 Evangelin. S . Farida 46

 

UG – Civil Engineering                                                                                                                        Year 2012-2016

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Ajeasha.S 25
2 Shiva Banu.SM 31

 

PG – Construction Engineering and Management              Year 2014-2016                                                       

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Nishika.SJ 16

 

PG –Structural Engineering                                                                                                                    Year 2014-2016

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Preethi.L 18
2 Monica Selles.C 18
3 Anusha.S 20
4 Annie Jenifer.M 29
5 Nisha.EM 34
6 Anstru Rufina.M 37
7 Melba. R 49
8 Mary Sheeba.U 50

 

UG – Civil Engineering                                                                                                                              Year 2013-2017

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Jeffy Pravitha 14
2 Fenija.J 48

 

PG –Structural Engineering                                                                                                                      Year 2015-2017

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 M. KamalRaj 13
2 K.G. Jincy 27
3 G.S. Anjali 29
4 T. Adlin 31
5 V. Sweetline Rose 32
6 V.S. Parvathy 37
7 J. Seeli Saj 43
8 G. Sheba Thomas 43

 

PG –Structural Engineering                                                                                                                      Year 2017-2019

Sl. No Name of the Student Rank Details
1 Jeffy Pravitha.J 7
2 Sahaya Sofia.A 19
3 Anu Priya. PS 20